Jasličkovné v Lobelke

na šk. rok 2016/2017

celodenná starostlivosť 60€/mesiac, strava 3€/deň zvyšnú časť ceny za starostlivosť v jasličkách hradí rodičovi štát vo forme príspevku na starostlivosť o dieťa vo výške 280€/mesiac

Letná škôlka

Letný vlak s Lobelkou

Prázdninový program v jasliach Lobelka pre všetky deti, ktorých škôlka prázdninuje.

Novinky

Letná škôlka – Letný vlak s Lobelkou

Prázdninový program v jasliach Lobelka pre všetky deti, ktorých škôlka prázdninuje.

zobraziť viac

Život v jasličkách

Koho stretnem lesným chodníčkom?

zobraziť viac
Mini kolektív detí
Rodinné prostredie s priateľskou atmosférou
Láskavý a empatický prístup
Rešpektovanie individuálnych potrieb malých i veľkých

Informácie pre rodičov

Rodič, ktorý má dieťa umiestnené v súkromných jasliach Lobelka Liptovský Mikuláš, získava nárok na príspevok od štátu na starostlivosť o dieťa.
Príspevok na starostlivosť o dieťa je sociálna dávka, ktorú upravuje zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť
o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Edukácia

Súkromné jasle Lobelka Liptovský Mikuláš si za hlavný cieľ vytýčili zručnosť rešpektovať jedinečnosť každého dieťaťa, dbať na rozvoj jeho individuálnych potrieb, talentov a nadaní cez hru, inšpiratívne podnetné...

Viac informácií o procese edukácie

Prejsť na stránku lobelka.sk

tábory, školy v prírode, babysitting, tvorivé dielne, eventy

Letná škôlka

Letný vlak
s Lobelkou

Viac info